Сумський державний педагогічний університет імені А.С. Макаренка є засновником, редакцією, видавцем і виготовлювачем наукового фахового журналу “Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології”. Рік заснування: 2009.
Свідоцтво про державну реєстрацію: КВ № 15795-4267Р від 27.10.2009 р.
Фахова реєстрація у ВАК України: Постанова № 1-05/4 від 26.05.2010 р.

Реєстрація ДАК МОН України: Наказ № 1021 від 07.10.2015

Включено до переліку наукових фахових видань України до категорії “Б”: наказ № 886 від 02.07.2020
ISSN 2414-9799 (Online), ISSN 2312-5993 (Print)

DOI 10.24139/2312-5993

Галузь науки: педагогічні науки.
Періодичність: 10 разів на рік.
Мови видання: українська, англійська.
Журнал індексується в Crossref, Index Copernicus Master List, Google Scholar та CEJSH

Головний редактор: Сбруєва А. А., доктор педагогічних наук, професор.
Заступник головного редактора: Бойченко М.А., доктор педагогічних наук, професор.
Відповідальний секретар: Чистякова І.А., кандидат педагогічних наук, доцент.

УВАГА!!!!

Шановні відвідувачі сайту! Звертаємо Вашу увагу на те, що всі номери нашого журналу до 2021 року поміщені в архіві. А номери журналу з 2021 року відповідно поміщені у вкладці “Номери журналу з 2021...
Читати далі

Вимоги до статті

ВИМОГИ ДО СТАТТІ Редакція приймає до друку статті, що публікуються авторами вперше. Журнал виходить українською та англійською мовами.. Наукові статті, що подаються до друку українською мовою, повинні містити такі складові: постановка проблеми у загальному вигляді та...
Читати далі

Законодавство

Шановні колеги! Сумський державний педагогічний університет ім. А.С. Макаренка щорічно видає збірник наукових праць “Педагогічні науки: теорія, історія, інноваційні технології”, який затверджено Президією ВАК України як фахове наукове видання з педагогічних наук, що публікує основні результати дисертаційних робіт (наказ МОН України № 1021 від 07.10.2015). Журнал входить до Index Copernicus Master List, Google Scholar та CEJSH.

Листування

В цьому розділі можно відправити листа в редакцію прямо з сайту,

або за адресами:

Адреса редакції: 40002, Суми,

вул. Роменська, 87. СумДПУ імені A.C. Макаренка.

 

E-mail: pedagogikanauka@gmail.com